Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Medalj till advokat Elisabeth Fritz

Kungliga sällskapet Pro Patrias stora guldmedalj för utomordentliga insatser tilldelas år 2007 advokat Elisabeth Fritz. Medaljceremonin avhålls den 11 maj 2007 på Bååtska Palatset i Stockholm.

Elisabeth Fritz är specialiserad på hedersmord och andra hedersrelaterade brott. Hon är en anlitad föreläsare i samband med kurser och expertkommentarer i juridiska frågor. Elisabeth är född i Sverige av libanesiska föräldrar. Hon har mångsidig internationell erfarenhet och har en stor erfarenhet av att företräda klienter som kommer från olika länder och har stora kunskaper om olika kulturer, religioner, traditioner och normer.