Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har hunnit bli 70 år, och firade detta vid ett extra festligt årsmöte i Karlstad den 23 mars. Vid årsmötet lämnade Per Wigert också över ordförandeklubban till Peter Bredelius.

Särskilt inbjudna till festligheterna var en skara tidigare ordförande i avdelningen.

– Advokatsamfundets kansli har sitt porträttgalleri över tidigare ordförande, men vi är snäppet vassare och har dem här livs levande, sa den nye ordföranden Peter Bredelius.

I sitt tal betonade Peter Bredelius att advokatens roll i samhället blir allt viktigare, med tilltagande övervakning och tekniska möjligheter att kontrollera medborgarna.

Vid mötet informerade Advokatsamfundets ordförande Stefan Lindskog om verksamheten och i samfundet som helhet. Han tog särskilt fasta på den internationella utvecklingen, och hur den påverkar svenska advokaters situation. Inte minst är advokatkårernas självreglering idag ifrågasatt i många länder, berättade Lindskog.

– Det är vi advokater som ska kontrollera staten, inte staten som ska kontrollera oss. Därför är det viktigt att vi är med internationellt och påverkar för att försöka ”mota Olle i grind”, sa Lindskog.

I anslutning till årsmötet hölls en hearing om god advokatsed, och de förändringar som föreslås av etikkommittén.

Tidigare ordförande i Mellersta avdelningen, samt Peter Bredelius och Lars Gombrii.
Ordförandeklubben: En skara tidigare ordförande i Mellersta avdelningen, tillsammans med tillträdande ordförande Peter Bredelius, och den ”ständige sekreteraren” Lars Gombrii. Från vänster, övre raden: Jan Lindström, Bengt Sörman, Svante Linderberg, Per Wigert och Peter Bredelius. På knä: Dag Edlund och Lars Gombrii.