– Preventivt avlyssnande av medborgarna är ett paradigmskifte.
Det sade Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare på ett seminarium om skyddet av den personliga integriteten.

Den 29 mars presenterar Integritetsskyddskommittén sin delrapport för justitieministern. Det var med anledning av det som den moderata justitiekommittén arrangerade seminariet.

Mats G Hansson, professor i biomedicinsk etik vid Uppsala universitet och författare till boken ”Integritet – I spänningen mellan avskildhet och delaktighet, ställde behovet av integritet i ett biologiskt och historiskt perspektiv.
– Människan har alltid sökt skydda sig, och förfoga över en privat sfär.

Pär Ström, Integritetsombudsman på tankesmedjan Den Nya Välfärden tyckte att den stora skillnaden mot tidigare är att man nu inför förebyggande övervakning av oskyldiga.
– Vi tar ett steg i taget mot övervakningssamhället.

Anders Eriksson, ordförande i Registersnämnden och fd chef för säkerhetspolisen var skeptisk till ett allmänt informationssökande av FRA.
– Signalspaning får inte vara beroende av FRA-chefens skönmässiga bedömning.

Kristoffer Gunnartz, är reporter och producent på Vetenskapsradion och författare till boken ”Välkommen till övervakningssamhället. Han berättade att det idag finns mellan 350 000 och 400 000 namn på den amerikanska terroristlistan. Innan den 11 september 2001 fanns det 16 namn.

Anne Ramberg ansåg att lagstiftarna borde skaffa sig mer kunskap om konsekvenserna innan de stiftade nya lagar.
–De bör också ställa sig frågan om de nya lagarna överensstämmer med grundlagen.