Regeringen har upphävt beslutet om att egyptiern Mohammed Alzerys avvisning från Sverige. Avvisningen har kritiserats hårt av bland andra FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna. Enligt den nuvarande regeringen var den egyptiska regeringen garantier om en rättssäker hantering inte tillräckliga för att Alzery skulle kunna avvisas till sitt hemland.

Frågan om uppehållstillstånd i Sverige ska nu prövas av Migrationsverket. Regeringen har gett Justitiekanslern i uppdrag att komma överens med Alzery om ett skadestånd för den felaktiga avvisningen.