Före detta justitiekanslern Hans Regner har nu överlämnat sin utredning om äktenskap för par av samma kön och vigselfrågor till regeringen.

Regner föreslår att personer av samma kön ska få ingå äktenskap. Äktenskapsbalkens portalparagraf ska utvidgas och partnerskapslagen upphävas, är hans förslag.

Utredaren vill behålla nuvarande system där man kan välja mellan borgerlig vigsel och vigsel inom ett trossamfund. Uppgiften att förrätta vigslar bör enligt Regner lyftas bort från domstolarna. Alla borgerliga vigslar ska in stället förrättas av dem som utses av länsstyrelserna.

SOU 2007:17 Äktenskap för par av samma kön - Vigselfrågor