– Sverige är ett litet land. Den grova, organiserade brottsligheten vilar på några hundra personer. Vad som händer allt mer är att de går ihop med ekobrottslingarna.

Det sa Ekobrottsmyndighetens, EBM, chef Gudrun Antemar på Hildarys novembermöte i Stockholm. Antemar fick rycka in som talare när den ordinarie gästen fick förhinder i absolut sista stund.

Gudrun Antemar presenterade sin myndighet och dess arbete. EBM:s uppdrag vilar på tre ben, sa hon:

  • Att skydda enskilda människor från att bli utnyttjade.
  • Att skydda svenska företag och konkurrensen på marknaden från att sättas ur spel av oseriösa företag.
  • Att skydda de svenska finansmarknaderna.

– En stor svart sektor riskerar att skapa en alternativ maktstruktur i samhället. I slutänden kan den äventyra hela samhällskontraktet, så att ingen längre ser någon anledning att betala skatt, påpekade Gudrun Antemar.

EBM samarbetar med bland andra Rikskriminalen och Finansinspektionen. Det täta samarbetet har burit frukt, menade Gudrun Antemar, som vill se myndigheterna svetsas samman ännu mer i framtiden. 

Gudrun Antemar berättade också att EBM nu arbetar med att korta utredningstiderna ytterligare. Hon förutspådde också ett allt större utbyte med experter på olika områden, bland annat advokater.