Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Heijnes rättsvetenskapliga pris tilldelas professor Håkan Andersson

Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har vid sammanträde den 14 november 2007 beslutat utdela stiftelsens rättsvetenskapliga pris till professorn i civilrätt vid Uppsala universitet Håkan Andersson. Han får priset för ett högst förtjänstfullt författarskap. Prissumman är på 70.000 kronor.

Professor Anderssons huvudsakliga specialitet är skadeståndsrätt men han är också verksam inom andra verksamhetsområden, främst avtalsrätt och allmän rättslära. Hans doktorsavhandling Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndets gränser. (1993) betecknades i anslutning till disputationen som en framstående vetenskaplig prestation. Även hans andra större arbete Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) har i olika sammanhang karaktäriserats som ett mycket skarpsinnigt arbete.

Håkan Andersson har dessutom skrivit ett stort antal festskrifts- och tidskriftsuppsatser. Genom snabba, insiktsfulla och adekvata rättsfallskommentarer bidrar han också fortlöpande till den rättsvetenskapliga debatten.