Professor Anderssons huvudsakliga specialitet är skadeståndsrätt men han är också verksam inom andra verksamhetsområden, främst avtalsrätt och allmän rättslära. Hans doktorsavhandling Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndets gränser. (1993) betecknades i anslutning till disputationen som en framstående vetenskaplig prestation. Även hans andra större arbete Trepartsrelationer i skadeståndsrätten (1997) har i olika sammanhang karaktäriserats som ett mycket skarpsinnigt arbete.

Håkan Andersson har dessutom skrivit ett stort antal festskrifts- och tidskriftsuppsatser. Genom snabba, insiktsfulla och adekvata rättsfallskommentarer bidrar han också fortlöpande till den rättsvetenskapliga debatten.