Gästtalare: Medieforskaren Gunilla Jarlbro

”Kvinnor i offentligheten - mediernas presentation av kvinnligt ledarskap”
Behandlas kvinnliga ledare hårdare än manliga ledare i media?
Hade till exempel en manlig Schenström tvingats att avgå?

Tid: Måndagen den 3 december 2007 kl. 12.00 – 13.15

Plats: Casino Cosmopol på Slottsgatan 33 i Malmö.

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan sker genom att senast den 26 november 2007 betala in 175 kr till bankgirokonto 5902-2376. Ange ditt namn och din arbetsplats vid betalning. Frågor besvaras av Marianne.Calmfors@dom.se. .

Mycket välkommen!

Läs mer om nätverket Hilda!