Rättsstatens kris i Pakistan förvärras. Efter upprepade försök att påverka landets högsta domstol deklarerade president Musharraf den tredje november att undantagstillstånd råder i landet, och att landets konstitution är satt ur spel. Högsta domstolen förklarade undantagstillståndet olagligt. Presidenten lät då soldater ta sig in i domstolen och arrestera några av justitieråden.

Advokater och andra jurister som demonstrerade mot regeringen bemöttes med tårgas och batonger. Runt 200 advokater och jurister har de senaste dagarna gripits efter deltagande i fredliga protester.

Kritiker misstänker att angreppen på rättssystemet är ett sätt att förhindra en rättslig prövning av resultatet i det presidentval som hölls i oktober. Trots omfattande protester mot regimen fick presidenten 98 procent av rösterna i valet. En begäran om att Högsta domstolen ska pröva om valet gått rätt till har lämnats in.

– Angreppen på domare och advokater är ett klart brott mot landets konstitution och alla rättsstatliga principer, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Hon oroas över regeringens allt hårdare angrepp på företrädare för rättsväsendet och advokatkåren. Även Internationella juristkommissionen uppmanar Pakistans regering att genast upphöra med försöken att omintetgöra domstolarnas och advokatkårens oberoende.

International Bar Association, IBA, uttrycker stark oro över situationen i Pakistan. I ett pressmeddelande uppmanar domare Richard Goldstone, ordförande i IBA:s Human Right´s Institute, att respektera konstitutionen.

Läs IBA:s pressmeddelande.