Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rättvisa under belägring

Ny rapport om hoten mot rättsstaten i Polen

Rättsstaten angrips i Polen. International Bar Association, IBA, och Rådet för advokatsamfund i Europa, CCBE, har tillsammans undersökt situationen i landet och funnit en oroande utveckling.

Enligt IBA:s och CCBE:s granskning är det en rad nya och planerade lagar som urholkar såväl domstolarnas som advokatkårens oberoende ställning. Den delegation från de båda advokatorganisationerna som besökte Polen fick varken träffa landets justitieminister eller viceministern.

Nu finns IBA:s och CCBE:s rapport från undersökningen.

Läs mer om situationen i Polen i Tidskriften Advokaten.