Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Trafikdata ska lagras i ett år

Förslag från Trafikuppgiftsutredningen

I förra veckan överlämnades ett förslag på hur EG-direktivet om lagring av trafikdata från telefon- och Internettrafik ska implementeras i Sverige. Utredarna föreslår att uppgifterna ska lagras hos teleoperatörerna i ett år, och att uppgifterna därefter ska förstöras. Uppgifterna som sparas ska kunna svara på vem som kommunicerat med vem och hur länge. Innehållet i ett e-postmeddelande eller telefonsamtal får däremot inte lämnas ut.

Enligt utredningen ska operatörerna själva stå för kostnaderna för lagringen, men få ersättning när någon uppgift lämnas ut till myndigheterna. Tillsyn över lagringen ska utövas av Post- och telestyrelsen.

De nya reglerna ska enligt utredningen kunna träda i kraft den 1 januari 2009.

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76)