På mötet diskuterades särskilt rättssäkerhetsfrågor under förundersökningen. På dagordningen fanns följande diskussionspunkter:
* När kan/bör försvarare förordnas under förundersökningen – vikten av biträde vid första förhöret
* Partsinsyn under förundersökning – löpande information till försvararen
* Kvalitetssäkring av förundersökningsmaterialet – ett ömsesidigt ansvar?
* Yppandeförbud – behov, effekt och frekvens

Mötet var det första i en serie seminarier där representanter för de båda yrkesgrupperna träffas för att diskutera frågor och problemställningar som finns i yrkesvardagen. Seminarieserien ingår in sin tur i ett gemensamt utvecklingssamarbete som pågår mellan advokatkåren och åklagarväsendet.
Diskussionen leddes av advokaten Tomas Nilsson. Från Advokatsamfundet deltog Johan Sangborn, stf. chefsjurist.