I Domstolsverkets underlag till regeringen föreslås timkostnadsnormen för 2008 uppräknas med 25 kr eller 2,46 procent. Timkostnadsnormen blir då 1 081 kr exklusive mervärdesskatt.