Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förslag till ny timkostnadsnorm för 2008

Domstolsverkets förslag 1081 kronor.
I Domstolsverkets underlag till regeringen föreslås timkostnadsnormen för 2008 uppräknas med 25 kr eller 2,46 procent. Timkostnadsnormen blir då 1 081 kr exklusive mervärdesskatt.