Iran bryter mot sina förpliktelser enligt FN:s Basic Principles on the Role of Lawyers, genom att inte respektera advokaternas oberoende. Det konstaterar Internation Bar Association´s  Human Rights Institute i en rapport.

En delegation som besökte landet kunde konstatera att staten skapat en speciell grupp jurister anställda av domstolarna för att företräda enskilda i stället för att erkänna landets advokatorganisationer. Detta skadar ytterst de enskildas ”access to justice” konstaterar IBA.

Läs rapporten
Balancing Independence and Access to Justice: a report on the justice system in Iran