Med den frågan inledde Maria Abrahamsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet och tidigare mottagare av Advokatsamfundets journalistpris, sitt anförande på Samfundets Hildarysammankomst den 1 oktober i Stockholm.  

Maria Abrahamsson tog upp flera exempel då mediernas bevakning av rättsväsendet har blivit skev. 

 – Vi vet att journalisters sätt att skildra rättsväsendet påverkar människors förtroendet för det. Då är det olyckligt om journalister på grund av okunskap solkar ner allmänhetens förtroende. Det är oacceptabelt, sade hon.

 För att medierna ska bli bättre på att rapportera om juridik måste rättsväsendets aktörer vara mer aktiva och ta ansvar även för folkbildningen, menade Abrahamsson. Ett lyckat exempel på ett sådant initiativ är Mediegruppen som inrättats under hovrättslagmannen Staffan Levéns ledning, och som finns tillgänglig på Domstolsverkets hemsida. I gruppen ingår ett antal domare som åtagit sig att förklara och förtydliga domstolarnas sätt att resonera, bland annat när det gäller uppmärksammade rättegångar. Maria Abrahamsson uppmanade framför allt advokater men även andra jurister att aktivt kontakta journalister, per e-post eller telefon, om man har uppgifter som på något sätt kan bidra till att göra bilden mer komplett.

På sammankomsten diskuterades även värdet av presskonferenser i samband med uppmärksammade rättegångar samt ”pressdomartjänster”. 

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten om Maria Abrahamssons föredrag.