Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Resolution mot Singapores brott mot mänskliga rättigheter

Uppmaning till IBA att ta ställning vid konferens.

International Bar Association, IBA, uppmanades inför sitt årsmöte i Singapore den 14-19 oktober att peka på värdlandets brott mott mänskliga rättigheter, och att uppmana Singapore att ratificera FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Bakom resolutionen stod en lång rad frivilligorganisationer, parlamentariker från olika länder och EU-parlamentariker.

Läs resolutionen