International Bar Association, IBA, uppmanades inför sitt årsmöte i Singapore den 14-19 oktober att peka på värdlandets brott mott mänskliga rättigheter, och att uppmana Singapore att ratificera FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Bakom resolutionen stod en lång rad frivilligorganisationer, parlamentariker från olika länder och EU-parlamentariker.

Läs resolutionen