Skatterättsnämnden har öppnat en egen webbplats. Där kommer nämnden löpande att publicera lämnade förhandsbesked. Utöver förhandsbeskeden innehåller webbplatsen kontaktuppgifter samt allmän information om nämnden.

På samma webbplats finns också information på svenska och engelska om Forskarskattenämnden, som delar kansli med Skatterättsnämnden.

Till Skatterättsnämndens hemsida