Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stefan Lindskog har utsetts till justitieråd

Advokatsamfundets tidigare ordförande Stefan Lindskog har utsetts till justitieråd. Efter en lång gärning i advokatyrket välkomnar han sin nya yrkesroll. Stefan Lindskog ser fram mot att få bidra till rättsutvecklingen.

Stefan Lindskog tillträder sin tjänst i Högsta domstolen från och med årsskiftet 2007/2008. 

Vad har du för förväntningar på din nya arbetsuppgift i Högsta domstolen?
– Framförallt vill jag bidra till en positiv rättsutveckling. HD är en prejudikatinstans och jag har haft synpunkter på vad HD har gjort, både positiva och negativa. Och har man åsikter om saker och ting och blir tillfrågad, om att få bidra till det som man har haft åsikter om, får man försöka sätta axeln till och göra någonting. Om jag kan göra det vet jag inte, men jag kan ju försöka bidra med de erfarenheter och kunskaper jag har, säger Stefan Lindskog i en kommentar.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten