Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare med uppgift att lämna förslag på lagändringar som kan förenkla för aktiebolagen. Särskilt ska utredaren ta sikte på små aktiebolag. I direktivet nämns bland annat frågan om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata bolag bör sänkas. Utredaren ska också överväga om det behövs en ny företagsform utan personligt betalningsansvar för småskaliga företag.

Läs mer på regeringens hemsida.