Guntra Åhlund
Vice riksåklagare Guntra Åhlund

– Åklagare var mitt självklara yrkesval efter notarietjänsten, sa vice riksåklagare Guntra Åhlund, som talade på Hildary-träffen den 3 september.

Guntra Åhlund har tillbringat omkring 30 år inom åklagarväsendet.
– Jag förstod så småningom vilken makt svenska åklagare har. Vi får fatta självständiga beslut om olika tvångsmedel. Det kan vara ensamt, och det leder till en del sömnlösa nätter och grubblerier.
Men ensamheten uppvägs av samarbetet med till exempel poliser, advokater och domare, sa Åhlund, som själv ser kombinationen av självständighet och lagarbete som den stora tjusningen med yrket.

Guntra Åhlund talade mycket om chefsrollen. Själv blev hon chef mycket av en tillfällighet. Mycket kan man lära sig under resans gång, sa Åhlund. Men inte allt.
– Jag är övertygad om att en chef måste ha vissa personliga egenskaper med sig för att lyckas. Man måste vilja leda människor och bestämma.

Åklagarväsendet har förändras under hennes år i yrket. Numera har man inom myndigheten fokus på ledarskap, berättade Guntra Åhlund. Unga medarbetare med intresse för att bli chefer har tidigt möjlighet att komma med i en chefsförsörjningsgrupp och få utbildning. Stor vikt fästs vid ledaregenskaper när man rekryterar chefer.

Guntra Åhlund har varit chef på olika nivåer. Som vice riksåklagare ansvarar hon mycket för övergripande och strategiska frågor. Det finns gott om expertstöd att luta sig mot. Det är lättare att vara myndighetschef än att vara mellanchef, menade Åhlund. Som mellanchef måste du vara tydlig och fatta beslut som får konsekvenser för alla runt omkring dig. Man är arbetsgivarföreträdare, men samtidigt mitt ibland medarbetarna, sa hon.

– Det är väldigt roligt att vara chef, sammanfattade Guntra Åhlund, och uppmanade alla som var sugna att prova på det.
– Om man inte trivs är det bara att sluta. Vi försöker avdramatisera det där.
Guntra Åhlund bjöd också åhörarna på ett tips för att lyckas som chef.
– Var lite lat! Omge dig med duktigt folk, duktigare än du, och låt dem ta ansvar och sola sig i glansen när det går bra. Om det misslyckas är det du som chef som ska ta ansvaret.