Igår, den 3 september, överlämnade utredaren Cecilia Renfors sina förslag till justitieminister Beatrice Ask. I promemorian ”Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? föreslås bland annat ökad upplysning och information om upphovsrätten.

Utredaren vill också motverka olovlig fildelning genom att få Internetleverantörer att stoppa användare som ägnar sig åt detta. Enligt förslaget ska vite utgå till de Internetleverantörer som inte stänger av abonnenter som fildelar.

Musik och film på Internet - hot eller möjlighet? Ds 2007:29