Rättsstaten i Polen riskerar att urholkas. Det konstaterar International Bar Association’s Human Rights Institute och Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE.

Enligt IBA:s och CCBE:s granskning är det en rad nya och planerade lagar som urholkar såväl domstolarnas som advokatkårens oberoende ställning. En delegation från de båda advokatorganisationerna har besökt Polen, men fick varken träffa landets justitieminister eller vice-ministern.

Delegationens rapport från besöket ska vara färdig inom kort.