Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE, antog den 7 september gemensamma riktlinjer för samfundets disciplinverksamhet. Riktlinjerna ska fungera som hållpunkter för samfundens nationella disciplinprocesser.

I riktlinjerna betonas bland annat:
• Advokatsamfundens oberoende från statsmakterna i disciplinärenden
• Respekten för Europakonventionen i disciplinära processer
• Skyddet för advokatens tystnadsplikt och lojalitetsplikt även i disciplinärenden.

Läs CCBE:s riktlinjer.