Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Riktlinjer för disciplinärenden antagna av CCBE

Betonar advokatsamfundets oberoende i hanteringen av disciplinära åtgärder mot advokater.

Rådet för advokatsamfund i EU, CCBE, antog den 7 september gemensamma riktlinjer för samfundets disciplinverksamhet. Riktlinjerna ska fungera som hållpunkter för samfundens nationella disciplinprocesser.

I riktlinjerna betonas bland annat:
• Advokatsamfundens oberoende från statsmakterna i disciplinärenden
• Respekten för Europakonventionen i disciplinära processer
• Skyddet för advokatens tystnadsplikt och lojalitetsplikt även i disciplinärenden.

Läs CCBE:s riktlinjer.