Advokatsamfundet inbjuder till debatt:
Hoten mot rättssystemet – hur möter vi dem?

• Hot och våld mot rättsväsendets aktörer
• Övergrepp i rättssak
• Anonyma vittnen
• Personskydd för bevispersoner och skyddsidentiteter för poliser
• Anonyma vittnen

I panelen: Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande; Klas Friberg,
länskriminalchef i Göteborg; Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket;
Gunnel Wennberg, hovrättspresident och Fredrik Wersäll, riksåklagare.
Debattledare: Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund.
Tisdagen den 4 december kl. 10.00-12.00.

Advokatsamfundet medverkar också med
Information till yngre jurister
Tisdagen den 4 december