Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sveriges advokatsamfund på Svensk Juriststämma

Svenska mässan, Göteborg, 4-5 december 2007

Advokatsamfundet inbjuder till debatt:
Hoten mot rättssystemet – hur möter vi dem?

• Hot och våld mot rättsväsendets aktörer
• Övergrepp i rättssak
• Anonyma vittnen
• Personskydd för bevispersoner och skyddsidentiteter för poliser
• Anonyma vittnen

I panelen: Tomas Nilsson, Advokatsamfundets ordförande; Klas Friberg,
länskriminalchef i Göteborg; Thomas Rolén, generaldirektör Domstolsverket;
Gunnel Wennberg, hovrättspresident och Fredrik Wersäll, riksåklagare.
Debattledare: Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund.
Tisdagen den 4 december kl. 10.00-12.00.

Advokatsamfundet medverkar också med
Information till yngre jurister
Tisdagen den 4 december