EU-domstolens generaladvokat Nils Wahl har skrivit ett förslag till avgörande i två mål om advokaters fria rörlighet.

Enligt generaladvokaten strider det mot EU-rätten om ett advokatsamfund i ett EU-land vägrar medborgare i landet, som har skaffat en advokattitel i ett annat EU-land, att registrera sig som EU-advokater i hemlandet. Målet rör två italienska jurister, som efter juridisk examen i Italien skaffade sig behörighet att praktisera som advokater på Teneriffa i Spanien. När de sedan ville registrera sig som spanska advokater i Italien för att praktisera under sin spanska titel enligt EU:s etableringsdirektiv, fattade inte det lokala advokatsamfundet något registreringsbeslut inom angiven tid.

Generaladvokaten anser också att ett advokatsamfund är behörigt att begära förhandsbesked från EU-domstolen på samma sätt som nationella domstolar.

Generaladvokatens förslag är inte bindande för domstolen.

EU-domstolens pressmeddelande om generaladvokatens förslag (engelska) (EU-domstolens mål C-58/13 och C-59/13)