Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, har skrivit en replik på SvD Brännpunkt i dag den 25 april.

I repliken kommenterar hon en debattartikel från den 23 april av Johan Dencker, analytiker vid Ekobrottsmyndigheten, om datalagringslagstiftningen.

Anne Ramberg konstaterar att intrånget i den personliga integriteten genom inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation numera inte grundar sig på någon misstanke mot en enskild person, utan på riskbedömningar om möjlig brottslig verksamhet i framtiden.

”Alla inser att sådana bedömningar riskerar att grundas på allt från etnicitet och religion till politisk åskådning. Utvecklingen kommer förmodligen därigenom att distansera sig från legalitetskravet och allas likhet inför lagen”, skriver Anne Ramberg.

Hon drar slutsatsen att teknikimperativet i den digitala rättsstaten leder till en oönskad maktförskjutning från lagstiftaren och att integritetsintrånget därigenom kan utvidgas utan ändringar i lagstiftningen.

Anne Rambergs replik på SvD Brännpunkt