En utredning har på uppdrag av regeringen undersökt om det straffrättsliga skyddet för egendom behöver stärkas. Utredningen har bland annat undersökt om det finns skäl att kriminalisera olovlig användning av andra personers identitetsuppgifter, så kallad identitetsstöld.

Datainspektionen har granskat förslaget och ställer sig positiv till det föreslagna nya brottet identitetsintrång.

– Men i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör man tydliggöra förhållandet mellan den föreslagna straffbestämmelsen och den straffbestämmelse som finns i personuppgiftslagen, så att det inte råder några oklarheter om vilken straffbestämmelse som ska tillämpas i en given situation, säger Datainspektionens verksjurist Cecilia Bergman.

Utredningen anser att ett fotografi av en person som används med påhittade namn- och adressuppgifter inte ska omfattas av det föreslagna brottet integritetsintrång. Det innebär att den som skapar ett konto på exempelvis Facebook med ett uppdiktat namn och använder en bild på någon annan person, inte skulle kunna dömas för integritetsintrång.

Datainspektionen påpekar att det obehag som en person som förekommer på bild på sådana påhittade konton gör att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör överväga att låta straffbestämmelsen integritetsintrång även omfatta den typen av identitetsuppgifter.

 

Datainspektionens yttrande