Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeisk kampanj ska höja medveten om internationell familjeseparation

Informationsmaterial om vårdnad och om barn som förs bort.

Viviane Reding, EU-kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, och Roberta Angelilli, Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister, har lanserat en kampanj för att öka medvetenheten om internationell familjeseparation.

Kampanjen informerar internationella par om EU:s regler på området frågor som relaterar till vårdnad om barn, umgängesrätt och förälders bortförande av barn och främjar överenskommelser som fokuserar på det bästa för barnet.

I kampanjen ingår broschyrer i tryckt och elektronisk form och videofilmer på Youtube.

Broschyr om vårdnad om barn

Broschyr om förälders bortförande av barn över nationsgränserna

Mer information om kampanjen