Regeringen utnämnde i dag den 10 april Martin Holmgren till generaldirektör för Domstolsverket.

Martin Holmgren är lagman vid Nacka tingsrätt och har tidigare varit departementsråd i Justitiedepartementet samt expeditions- och rättschef i Kulturdepartementet. Han har haft flera utredningsuppdrag, bland annat som ordförande i Public service-kommittén och i den pågående Polisorganisationskommittén. Han har flera uppdrag inom idrottsrörelsen, bland annat som vice ordförande i Riksidrottsnämnden och som ledamot i Svenska Fotbollförbundets appellationsnämnd.

Martin Holmgren tillträder tjänsten som generaldirektör den 18 augusti 2014.