De senaste tio åren har antalet anmälda bedrägeribrott i Sverige trefaldigats och blivit mer avancerade och därmed svårutredda för polisen. Den 8 april invigdes det nationella bedrägericentret (NBC) och sammanslagningen av flera bedrägerirotlar i Stockholm.

Fakta om Nationella bedrägericentret:

• Syftet med NBC är att nationellt förbättra brottssamordningen av bedrägerier, samt att göra brottsbekämpningen mer effektiv och strukturerad.
• Centret består av poliser och civila specialister och ingår i enheten mot bedrägerier vid Polismyndigheten i Stockholms län.
• NBC vilar på tre ben; polisoperativt arbete, metodutveckling och brottsförebyggande arbete.