Venezuelas rättssystem omfattar inte tillräckliga garantier för ett oberoende domstolsväsende. Det är slutsatsen i en ny rapport från International Bar Associations institut för mänskliga rättigheter (IBAHRI).

IBAHRI-rapporten nämner brottmålsrättegången mot domaren María Lourdes Afiuni som ett exempel på situationen i Venezuela. IBAHRI skriver att rättegången kännetecknas av flera brott mot principen om en rättvis rättegång och mot andra mänskliga rättigheter, och pekar på behovet av att omedelbart reformera det venezolanska domstolsväsendet.

I rapporten, The Execution of Justice: The criminal trial of Judge María Lourdes Afiuni, specificerar IBAHRI ett antal oegentligheter i rättegången:

  • María Lourdes Afiuni greps utan arresteringsorder, och Venezuelas dåvarande president Hugo Chávez framträdde i TV omedelbart efter gripandet och begärde att hon skulle fängslas
  • Afiuni utsattes för svåra fysiska övergrepp i det venezolanska högsäkerhetsfängelset för kvinnor, Instituto Nacional de Orientación Femenina, under tiden december 2009 till februari 2011, vilket innebar kränkningar av hennes rätt till liv, frihet, personlig integritet och rimliga förhållanden under frihetsberövandet
  • Åklagaren kunde inte lägga fram tillräcklig bevisning för att styrka åtalen mot Afiuni under något skede i rättegången
  • De återkommande förseningarna i processen ledde till en brottmålsrättegång som drog ut på tiden i fyra år, vilket kränkte Afiunis rätt till en rättvis rättegång inom rimlig tid

Rättegången är för närvarande uppskjuten på obestämd tid.

IBAHRI noterar att åtskillnaden mellan den verkställande och dömande makten i Venezuela fortsätter att minska.

Den ena av IBAHRI:s ordförande, Helena Kennedy, kommenterar fallet:

– Afiuni-rättegången är ett av de viktigaste politiska rättsfallen i Venezuela, och IBAHRI finner det besvärande att Afiuni greps utan arresteringsorder efter att ha beslutat att frige en ”politisk fånge” i enlighet med den venezolanska strafflagen och med ett beslut av FN:s arbetsgrupp om godtyckliga frihetsberövanden. Den enda slutsats som kan dras är att gripandet var politiskt motiverat. Efter fyra år, då Afiuni har fått utstå dödshot, misshandel och allvarliga hälsoproblem, är fortfarande inte något slutgiltigt avgörande i sikte. Afiuni är fortfarande inne i en Kafka-artad brottmålsprocess.

IBAHRI:s rapport The Execution of Justice: The criminal trial of Judge María Lourdes Afiuni