International Criminal Bar (ICB), den internationella organisationen för straffrättsadvokater, kräver att två advokater och människorättsaktivister, som regimen i Sudan har fängslat, omedelbart ska friges.

ICB uttrycker stor oro för de två advokaternas situation.

Advokaten Abdelmoniem Adam fängslades av den sudanesiska säkerhetstjänsten den 13 mars på sitt advokatkontor i Sudans huvudstad Khartoum. Advokaten Abdelaziz Altom fängslades den 12 mars.

De två advokaterna är försvarare för 100 universitetsstudenter som fängslades efter mordet på en student den 11 mars, men senare släpptes fria. Darfurs advokatsamfund misstänker att fängslandet av Abdelaziz Altom och Abdelmoniem Adam är relaterat till deras klagomål över att studenterna har utsatts för tortyr och över att studenternas mänskliga rättigheter inte har respekterats.