Svea hovrätt 400 år

Sveriges äldsta överrätt Svea hovrätt firar i år sin 400-årsdag. I stället för att blicka tillbaka på de gångna åren har arrangörerna bakom årets jubileum velat diskutera avgörande frågor för domstolarnas framtid. Vad innebär domarnas växande makt, bör domstolarnas oberoende öka och hur ser överrätternas roll ut i det nya rättsliga landskapet? Domstolens president Fredrik Wersäll vill både bevara och förändra.

Läs mer

Statliga gangstermetoder och behovet av internationella rättsmedel

Skurkstater kan uppstå även i vår del av världen. Investerare behöver tillgång till internationella rättsmedel vid gränsöverskridande ekonomisk aktivitet, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

HD-beslut om domarjäv för åklagare kan hindra öppnare domarrekrytering

Högsta domstolens beslut den 25 juni 2014 om jäv för en adjungerad hovrättsdomare kan få stora konsekvenser för domarrekryteringen.

Läs mer

Migrationsverket kritiseras av JK för sena betalningar

Justitiekanslern (JK) har beslutat att Migrationsverket ska betala skadestånd till en advokatbyrå på grund av sena betalningar.

Läs mer

Kommer världens största avtal att förverkligas?

Advokat Jan E. Frydman beskriver och analyserar den pågående förhandlingen mellan EU och USA om att skapa ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller ”T-TIP”).

Läs mer