Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Förslag om förenkling av uppsägning av kriminella

Regeringen vill göra det enklare att säga upp kriminella hyresgäster.

 

Under hösten 2014 vill regeringen tillsätta en utredning som ska ge förslag till regelförändringar som gör det lättare för hyresvärdar att säga upp lokalhyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet.

Regeringen anser att dagens regler gör det svårt att bli av med hyresgäster som sysslar med brottslig verksamhet och att besittningsskyddet för lokalhyregäster inte ska gynna grupper som inte är skyddsvärda.