Under hösten 2014 vill regeringen tillsätta en utredning som ska ge förslag till regelförändringar som gör det lättare för hyresvärdar att säga upp lokalhyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet.

Regeringen anser att dagens regler gör det svårt att bli av med hyresgäster som sysslar med brottslig verksamhet och att besittningsskyddet för lokalhyregäster inte ska gynna grupper som inte är skyddsvärda.