Högsta domstolen har beslutat att inte ta upp överklagandet av beslutet att överlämna mannen som frikändes av Svea hovrätt i det så kallade kokainmålet till Spanien.

Stockholms tingsrätt dömde mannen till 18 års fängelse i mars 2013 som huvudman i en kokainsmugglingsliga. Svea hovrätt frikände honom i juni i år. Men efter att ha varit frigiven i mindre 36 timmar greps han igen på grund av på en internationell efterlysning från den spanska ekobrottsmyndigheten, bland annat för penningtvätt som gäller intäkter från narkotikabrott.

Både tingsrätten och hovrätten har beslutat att mannen ska överlämnas till Spanien. Domstolarna fann att den frikännande domen inte hindrade ett överlämnande, fastän samma bevisning som i kokainmålet kunde komma att användas i det spanska brottmålet.

Sedan HD nu har beslutat att inte ta upp överklagandet, ska mannen överlämnas till Spanien inom tio dagar.