Kammarrätten i Göteborg har givit ett offentligt biträde i ett LVU-mål rätt till ersättning, i ytterligare ett mål där förvaltningsrätten hade sagt nej.

En advokat var offentligt biträde till en 16-årig pojke från Halland, som hade tvångsomhändertagits enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och placerats på ett låst ungdomshem utanför Uppsala.

Huvudmannen hade uttryckt starka önskemål om ett personligt möte med advokaten. Han förstod inte varför han hade placerats på ett låst ungdomshem långt hemifrån, hade inte fått besök av socialnämnden och mådde psykiskt dåligt över sin mammas cancersjukdom. Därför reste advokaten tur och retur Göteborg–Uppsala för att träffa honom.

Kammarrätten konstaterar att målet rörde frågan om placering på ungdomshemmet – en ingripande åtgärd för pojken – att pojken var knappt 17 år och att han hade uttryckt starka önskemål om att träffa sitt biträde personligen. Huvudmannen och advokaten hade inte heller träffats personligen vid förhandlingen i förvaltningsrätten. Mot den bakgrunden anser kammarrätten att ett personligt möte var nödvändigt för att tillvarata huvudmannens intressen.

Kammarrätten ger advokaten rätt till ersättning för 9,2 timmar tidsspillan och utlägg för resan tur och retur mellan Göteborg och Uppsala, med 16 097 kronor.

Förvaltningsrätten hade nekat advokaten ersättning för resan med motiveringen att den inte var nödvändig och att ett telefonsamtal hade varit tillräckligt.

(Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1205-14)