Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över hot och ordningsstörningar i domstolarna. Enligt ett pressmeddelande handlar det om att utreda åtgärder med särskild inriktning på att målsägande och vittnen ska kunna höras utan att känna sig hotade av andra som besöker domstolen. Justitieminister Beatrice Ask har särskilt uttalat att maktdemonstrationer från personer med anknytning till kriminella nätverk inte hör hemma i rättssalarna.

Utredningen ska:

  • överväga och föreslå ett förbud mot att bära symboler vid rättegångar som kan uppfattas som hot mot personer som medverkar i rättegången eller mot domstolens personal
  • göra en bred översyn av ordningsreglerna vid, och kring, huvudförhandling i domstol. Utredaren ska särskilt överväga om ordföranden vid en huvudförhandling bör åläggas tydligare regler om ansvar att upprätthålla ordningen vid förhandlingen
  • lämna förslag på en reglering av bruket av elektronisk utrustning, till exempel mobiltelefoner, vid huvudförhandling
  • lämna förslag på reglering för kameraövervakning i rättssalen vid huvudförhandling