Professor Nahum Mushin talar under rubriken ”Children’s best interests in custody cases – the experience of the family court of Australia”.

Nahum Mushin var domare i Australiens familjedomstol under perioden 1990–2011. För närvarande är han adjungerad professor i juridik vid Monash-universitetet i Melbourne, där han undervisar i advokatetik. Han har föreläst och skrivet mycket om frågor som rör familjerätt, bland annat barns rättigheter och våld inom familjen. De senaste två åren har han lett den australiska regeringens arbete med att be de människor som har drabbats av tvångsadoptioner om ursäkt.

Seminariets fokus kommer att ligga på den australiska familjedomstolens uppbyggnad och arbetssätt.

 Seminariet hålls i Sveriges advokatsamfunds lokaler på Laboratoriegatan 4.

 Anmälan görs till anna.bergmark@juridicum.su.se

Läs mer om seminariet