Tidningsomslag Advokaten 9/2014

Klimatet och juridiken

Klimatförändringarna slår hårdast mot dem som bidrar minst till utsläppen av växthusgaser. Men hittills har det varit svårt att ställa dem som bär det tyngsta ansvaret för att klimatet förändras till svars. Nu mobiliserar världens advokater för att med hjälp av juridiken skapa verktyg för att ändra på det.

Läs mer

Om dåliga myter

Den låga andelen kvinnliga delägare är mycket mer komplext än att kunna avfärdas med schabloner som kännetecknat rapporten, skriver Anne Ramberg i sin ledare om en aktuell publikation.

Läs mer

Nytt deltagarrekord på Advokatdagarna 2014

För fjärde gången genomfördes Advokatdagarna den 6–7 november på Grand Hôtel i Stockholm. Ännu en gång blev det rekordmånga deltagare.

Läs mer

Långa häktningstider är svåra
att försvara från MR-perspektiv

– Att någon som inte har dömts för brott skulle sitta häktad i tre år med restriktioner och sedan frikännas är extremt svårt att försvara från ett människorättsperspektiv.
Det sa Tim Dalton, tidigare ledamot av Europarådets tortyrkommitté, vid Internationella Juristkommissionens seminarium om häktning och restriktioner.

Läs mer