Vi söker kvalificerad jurist med mycket goda juridiska kunskaper och mycket god språkbehandling. Du bör vara effektiv, noggrann, öppen och serviceinriktad. Arbete som advokat eller assessor eller annan erfarenhet från departement, myndighet eller organisation är en merit, liksom arbete med frågor som rör compliance eller tillsyn. Tillträde under våren.

Anställningen är nyinrättad och innefattar bland annat att vara ansvarig för ett utökat tillsynsarbete inom ramen för Advokatsamfundets proaktiva tillsyn och konsumenttvistnämndens verksamhet (se cirkulär nr 10/2014). Därtill innefattar anställningen en rad andra kvalificerade arbetsuppgifter som remissarbete och i viss mån arbetsledande uppgifter.

Arbetet är utåtriktat och innefattar omfattande kontakter med departement, myndigheter, advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, telefon 08-459 03 00.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag skickas till

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 15 januari 2015.