Datainspektionen ska omgående börja granska det register över misshandlade och hotade kvinnor som Södertörnspolisen enligt Sveriges radio har upprättat.

Enligt vad Ekot i Sveriges radio rapporterar i dag den 16 december har Södertörnspolisen i Stockholm fört ett register över misshandlade och hotade kvinnor, som innehåller mycket känsliga uppgifter om kvinnorna och deras anhöriga.

Datainspektionen inleder nu omgående en granskning för att ta reda på om registret är lagligt eller inte. Polisens möjligheter att registrera personuppgifter är noggrant reglerade i lag. Datainspektionen ska nu begära in information från Polismyndigheten i Stockholm och planerar att följa upp med en på-platsen-inspektion i början av 2015.