Inför europeiska advokatdagen den 10 december samtalar CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, med Ben Wizner om statlig massövervakning och dess inverkan på konfidentialiteten mellan advokat och klient.

Ben Wizner är Edward Snowdens juridiske rådgivare och chef för den amerikanska människorättsorganisationen American Civil Liberties Unions ”Speech, Privacy & Technology Project” med syfte att stärka bland annat yttrandefriheten och rätten till privatliv. Projektet ska säkerställa att teknikutvecklingen stärker friheterna i stället för att inskränka dem.

Samtalet med Ben Wizner på Youtube

Transkription av intervjun