Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot att Migrationsverkets it-system för förordnande av offentliga biträden missgynnar personer som i och för sig uppfyller lämplighetskraven.

När ett offentligt biträde förordnas föreslår Migrationsverkets it-system i första hand en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå. Andra personer föreslås först om en advokat eller en biträdande jurist inte är tillgänglig.

Migrationsverket har understrukit att systemet inte utesluter att andra än advokater och biträdande jurister förordnas och att den som förordnar ett biträde inte är bunden av den person som systemet föreslår.

Men JO Cecilia Renfors skriver i sitt beslut att hon inte kan att dra någon annan slutsats än att personer som inte är advokater eller biträdande jurister missgynnas i systemet, eftersom det föreslår dem i andra hand oavsett om de är lämpliga eller inte.

Enligt JO:s mening är det inte godtagbart att övriga personer regelmässigt väljs i andra hand, fastän de uppfyller lämplighetskraven. Det finns inte några sakliga skäl för en ordning där en sådan person föreslås i mindre utsträckning av it-systemet än en advokat eller en biträdande jurist, skriver JO.

Lagstiftningen ger inte heller något utrymme för en systematisk rangordning mellan i sig lämpliga personer.

JO förutsätter att Migrationsverket utformar förordnandesystemet så att det uppfyller kraven på saklighet och opartiskhet.

JO:s beslut 5/12 2014 (dnr 5920-2013)