Polisen utreder fler av de grövre brott som begås av barn, men inte alla. Samtidigt utnyttjar socialtjänsten relativt sällan möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller i brott påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i dag den 17 december.

Ändringarna i lagen om unga lagöverträdare (LUL) skulle leda till att polisen utredde alla grövre brott som begås av barn under 15 år, och till att socialtjänsten i övriga fall skulle bedöma behovet av polisutredningar. Men lagreformen 2010 har inte lett till att en större andel av de brottsmisstänkta barnen utreds av polisen. Det var en femtedel som utreddes 2005 liksom 2012.

De grövre brotten, som till exempel rån, våldtäkt, grov misshandel och mordbrand utreds däremot oftare. Men det görs fortfarande inte regelmässigt, enligt Brå.

Andelen utredningar som har initierats av socialtjänsten halverades mellan 2005 och 2012, tvärt emot lagstiftarens intentioner. Enligt rapporten tycks det delvis bero på att socialsekreterarna inte har uppmärksammat att de ska be polisen om en utredning, när de tycker att en sådan vore värdefull. Det beror också på att socialtjänsten ofta tycker att den har fått veta tillräckligt om vad barnet har gjort och vilka insatser som behövs genom den egna utredningen.

En underliggande tanke bakom lagändringen är att den markering som ett polisförhör innebär skulle kunna minska risken att barnet återfaller i brott. Brås studie ger inget stöd för den tanken. En fjärdedel av de brottsmisstänkta barnen misstänks för nya brott inom ett år, och inom tre år är det hälften av barnen som misstänks för nya brott.

År 2010 ändrades LUL i syfte att få polisen att utreda en större andel av de brott där de misstänkta är under 15 år. Ett krav infördes på att polisen ska utreda alla grövre sådana brott, och det blev tydligare att socialtjänsten ska be polisen att inleda en polisutredning, när det behövs för att bedöma vilka sociala insatser barnet kan behöva. Utredningen innebär normalt att polisen talar med målsäganden och förhör barnet.

Rapporten Brott begångna av barn. En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år (Brå 2014:20), kan ladda ned från Brås webbplats.