Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) riktar allvarlig kritik mot behandling av känsliga personuppgifter i underrättelseverksamheten hos Polismyndigheten i Västra Götaland. I ett flertal dokument som nämnden har granskat har uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse eller hälsa behandlats utan att det varit absolut nödvändigt. Uppgifterna i ett av dokumenten har, enligt nämndens bedömning, behandlats enbart på grund av en persons religiösa övertygelse. Personen hade konverterat till islam.

– Det är ett särskilt allvarligt fel som kan utgöra brott, säger SIN:s ordförande Sigurd Heuman.

Eftersom den olagliga behandlingen kan utgöra brott, anmäler SIN den till Åklagarmyndigheten. Det pågår redan en förundersökning om ett annat av de dokument hos Polismyndigheten i Västra Götaland som SIN har granskat.

SIN riktar även kritik mot polismyndigheterna i Västra Götaland och i Östergötlands län på flera punkter. De granskade polismyndigheterna har i flera andra fall behandlat uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse och hälsa på ett olagligt sätt i underrättelseverksamheten. Dessutom har myndigheterna brutit mot flera andra regler i polisdatalagen.

SIN:s uttalande om Polismyndigheten i Västra Götalands län

SIN:s uttalande om Polismyndigheten i Östergötlands län