Vi söker en jurist som har goda juridiska kunskaper för tidsbegränsad anställning under ett och ett halvt år, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 10 mars 2014.

Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.