Samtidigt sker en ökning av stora brottmål – mål med ett stort antal förhandlingsdagar som är mycket resurskrävande för domstolarna, skriver Domstolsverket. Under 2013 minskade balanserna vid Sveriges Domstolar med ungefär 1,5 procent, eller drygt 2000 mål, jämfört med 2012.

Balanserna minskade vid tingsrätterna och förvaltningsrätter, med cirka två procent. Hovrätternas och Högsta domstolens balanser ökade något jämfört med 2012, medan kammarrätterna minskade sina balanser med tio procent. Balanserna vid Högsta förvaltningsdomstolen i princip var oförändrade.

Det finns flera förklaringar till att balanserna har minskat. Framför allt är det resultatet av ett målmedvetet arbete på domstolarna. Förvaltningsrätter har arbetat ned tidigare höga balanser, vilket har medfört att omloppstiderna har förbättrats med en och en halv månad under 2013. Vid tingsrätterna och kammarrätterna minskade antalet inkomna mål under 2013. Domstolsverket har också fortsatt med riktade satsningar för att domstolar ska avarbeta balanserade mål.

– När balanserna minskar vid domstolarna lägger det grunden för att domstolarnas omloppstider kan minska på sikt. Det ligger i allas intresse att tiden från det att ett mål kommer in till domstolen till dess att domstolen har avgjort målet kan hållas nere, säger Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad.

En trend som märks tydligt är att antalet stora brottmål – mål där huvudförhandlingstiden är över 100 timmar – ökar kraftigt. Ökningen när det gäller antalet stora brottmål har hållit i sig den senaste femårsperioden.

– Det är viktigt att vara medveten om detta och vilka krav det ställer på domstolarna. Att handlägga stora brottmål är resurskrävande för den enskilda domstolen. Detta är en utveckling som Domstolsverket noga följer, för att kunna ge domstolarna stöd att möta de utmaningar som detta innebär, säger Barbro Thorblad.

 

Läs mer i årsredovisningen från Sveriges domstolar