Bland de yngre domarna är kvinnornas dominans ännu större. I statistiken från Justitiedepartementet, som Dagens Juridik tagit del av, framkommer också att genomsnittsålder på domarna i landet är 44 år.

57 procent av domarna i Sveriges domstolar är kvinnor:

  • Ordinarie domare: 581 kvinnor och 600 män.
  • Icke ordinarie domare: 618 kvinnor och 291 män.
  • Totalt: 1 199 kvinnor och 891 män – det vill säga 57 procent är kvinnor och 43 procent är män.

55 procent av domarna som dömer i brottmål är kvinnor:

  • Ordinarie domare: 362 kvinnor och 433 män.
  • Icke ordinarie domare: 428 kvinnor och 213 män.
  • Totalt: 790 kvinnor och 646 män – det vill säga 55 procent är kvinnor och 45 procent är män.

Snittåldern för domare i Sverige är 44 år:

  • Ordinarie domare: 52,8 år – kvinnor 51,4 år och män 54,3 år.
  • Icke ordinarie domare: 35,8 år – kvinnor 35,4 år och män 36,1 år.

Snittåldern för domare som dömer i brottmål är 44 år:

  • Ordinarie domare: 52,6 år – kvinnor 50,9 år och män 54,2 år.
  • Icke ordinarie domare: 35,3 år – kvinnor 35 år och män 35,5 år.