Våren 2012 kom information om misstänkt människohandel för krigstjänst till Rikskriminalpolisen. Enligt informationen hade en 16-årig svensk ung pojke gripits utomlands i september 2011 efter att han hade rest in illegalt i ett land i Mellanöstern, skriver Rikspolisstyrelsen på Polisens hemsida.

– Man misstänkte att pojken och sällskapet han reste med sannolikt var på väg till ett grannland för att delta i en väpnad konflikt, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg på Rikspolisstyrelsen.

Enligt Säkerhetspolisen händer det att personer reser eller fås att resa från Sverige till Afghanistan, Pakistan, Somalia, Irak, Jemen och Syrien för att ansluta sig till våldsfrämjande islamistiska nätverk och där tränas för att delta i olagliga våldshandlingar eller i väpnade konflikter.

– Det finns indikationer på att dessa personer ingår i sociala nätverk i Sverige med en ideologi eller filosofi som kan leda till att unga pojkar och män riskerar att falla offer för människohandel, säger Kajsa Wahlberg.

Kajsa Wahlberg menar också att risken är stor att dessa personer mister livet, skadas eller tas till fånga och kanske utsätts för tortyr.

För övrig minskade antalet anmälningar om människohandel för sexuella ändamål under 2012 jämfört med året innan. Under 2012 gjordes 21 anmälningar jämfört med 2011 då det handlade om 35 fall.

– Minskningen kan bero på att den särskilda satsningen som gjordes inom regeringens handlingsplan mot människohandel för sexuella ändamål och prostitution upphörde under 2011, säger Kajsa Wahlberg.

Däremot ökade antalet fällande domar om människohandel för sexuella och andra ändamål under 2012, 9 jämfört med 3 året innan.

– Att antalet domar kan öka trots att antalet anmälningar minskar förklaras av att det inte går att jämföra antalet anmälningar med antalet domar från år till år, eftersom en utredning om människohandel kan pågå under en mycket lång tid, säger Kajsa Wahlberg.

Anmälningarna om människohandel för andra ändamål minskade också under 2012. Från 63 anmälningar 2011 till 48 året efter.

 

Rapporten Människohandel för sexuella och andra ändamål