Alla advokater som brukar besöka Stockholms tingsrätter i tjänsten bör omgående skaffa advokatlegitimation.

I enlighet med gällande lagstiftning ska advokater slippa genomgå säkerhetskontroll, men i praktiken förutsätter detta ofta att advokaten kan intyga att han eller hon är advokat, vilket ska göras genom legitimation. Det absolut smidigaste sättet för en advokat att passera inpasseringskontrollen är att visa upp sin advokatlegitimation. Om advokaten inte har skaffat advokatlegitimation, kan legitimering i stället ske dels genom vanlig fotolegitimation och kallelse eller förordnande, dels genom fotolegitimation och ordningsvaktens kontroll i Advokatsamfundets matrikel i vilken samtliga advokater finns listade. Normalt behövs dock ingen legitimation om advokaten är känd av ordningsvakterna på en viss domstol.

– Det är en mycket stor fördel både för advokaterna själva och för domstolarna om advokater skaffar advokatlegitimation. Denna särskilda advokatlegitimation underlättar även inpassering i utländska domstolar, säger Advokatsamfundets stf. chefsjurist Johan Sangborn.

Hans råd är därför att alla advokater som ofta besöker Stockholms tingsrätter i tjänsten bör skaffa advokatlegitimation genom att kontakta Advokatsamfundet (se nedan).

Här nedan kan du se riktlinjerna för inpasseringskontrollen:

  • Domstolens anställda – hänvisas till personalingången.
  • Nämndemän – hänvisas till personalingången.
  • Åklagare – hänvisas till personalingången eller visar tjänstelegitimation.
  • Polis (även uniformerade)- tjänstelegitimation.
  • Andra som utövar allmän tjänst (t.ex. tjänstemän från Skatteverket, Överförmyndaren, Kriminalvården, socialtjänsten) - tjänstelegitimation eller kallelse utvisande att myndigheten kallats till förhandling.
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i matrikeln.
  • Rättshjälpsbiträden, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn (som inte är advokater) –  godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande.
  • Offentliga ombud i tvångsmedelsärenden (som inte är advokat) – godkänd fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt mot regeringens lista över offentliga ombud.

Den som är generellt undantagen från kontroll (t.ex. advokater) måste alltid ändå kunna styrka sin yrkesidentitet. Kan man inte det (och man inte är känd för ordningsvakt), måste man genomgå säkerhetskontroll.

Om ordningsvakt dock känner igen en person som tillhörande den krets av personer som är undantagna från kontroll, kan ordningsvakten direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Enligt tingsrätternas instruktioner är ordningsvakterna inte skyldiga att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än genom vad som beskrivits här ovan.

 

Så skaffar du advokatlegitimation